BAŞKANIN MESAJI:

Günümüzde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmektedir. 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nde yer alan

hakların çoğunun kadınlar tarafından kullanılamadığı gerçeğinden yola çıkan Birleşmiş Milletler 1979 yılında “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) kabul etmiştir. Türkiye de 1985 yılında CEDAW sözleşmesine taraf olmuştur.

Birleşmiş Milletler 1975 yılından başlayarak kadın hakları konusunda dünyadaki devletleri, uzmanları ve sivil toplumu bir araya getirebilmek için dört dünya konferansı düzenlemiştir: Meksika (1975), Kopenhag (1980), Nairobi (1985), Pekin (1995). Pekin Konferansı’na hem hükümetler, hem uzmanlar, hem de sivil toplum örgütleri yoğun bir katılım sağlamıştır.

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’nda bahsedilen 12 kritik alan şunlardır:

 • Kadınların sırtında bulunan devamlı ve artan yoksulluk yükü,
 • Eğitim ve öğretimdeki eşitsizlikler ve yetersizlikler,
 • Sağlık ve bağlantılı hizmetlerdeki eşitsizlikler ve yetersizlikler,
 • Kadına yönelik şiddet,
 • Silahlı veya diğer türden çatışmaların kadınlar üzerindeki etkileri,
 • Ekonomik yapılarda ve politikalarda üretime yönelik her tür faaliyette ve kaynaklara ulaşmada eşitsizlik,
 • Yetki ve karar almanın bütün düzeylerde paylaşılmasında kadınla erkek arasındaki eşitsizlik,
 • Kadının ilerlemesini sağlayacak bütün düzeylerdeki mekanizmaların yetersizliği,
 • Kadının insan haklarına saygı eksikliği, bu hakların yaygınlaştırılması ve korunmasında yetersizlik,
 • Kadının klişeleştirilmesi ve özellikle medya olmak üzere kadının bütün iletişim sistemlerine katılımında ve ulaşabilirliğinde eşitsizlik,
 • Doğal kaynakların yönetiminde ve çevrenin korunmasında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler,
 • Kız çocuklarına karşı sürekli ayrımcılık ve kız çocuklarının haklarının ihlali.

Kadınla erkek arasındaki eşitlik bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu ve aynı zamanda eşitlik, kalkınma ve barışın vazgeçilmez temel önkoşulu olarak kabul edilmektedir.

Biz de SİMKAD (Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği) olarak kadınların güçlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere bir araya geldik. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gönüllülük temeline dayalı çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüyüz.

Hepinize ilkeli, dürüst ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

15,038 total views, 10 views today