Misyonumuz; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek, ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütmek, pozitif ayrımcılık ve kadına şiddet konusunda bilinç oluşturmak, kadının toplumsal hayata katılımını engelleyen her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek; hizmetlerimizi kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmak.

Vizyonumuz; Demokratik ve laik hukuk devleti anlayışıyla Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa son vermek, kadının sosyal statüsünü yükselterek yetenek ve güçlerinin farkındalığını arttırmak. İş hayatı içindeki kadın sayısını arttırarak girişimciliğe destek vermek.

1,628 total views, 1 views today